Projekt Synapse podpořený Nadací RSJ se snaží uspokojit poptávku škol po nezávislé vnější zpětné vazbě, systémovém pohledu a srovnání, zejména v souvislosti se zaváděním opatření na podporu silných stránek a ochranu duševního zdraví. 

Asociace freelancerů ve školství z.s. (AFREŠ) se v něm zavázala zvýšit dostupnost a připravenost expertů ve školství, a to především skrze školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze.

Vítáme jakékoli Vaše dotazy, podněty, případně i zájem o zapojení do projektu. 

Kontaktujte nás na e-mailu synapse@afres.cz nebo prostřednictvím FB stránky https://fb.me/projektsynapse 

Podrobnější přehled kontaktů najdete zde.