Synapse

Vaše spojení s nadáním

O čem je projekt Synapse?

Hlavním cílem projektu SYNAPSE je vytvořit nové povolání - terénního pracovníka (externího experta) schopného systémového nadhledu a efektivní pomoci každé škole - zejména v budování systému rozvoje silných stránek (efektivní podpory nadání) přímo na míru navštěvovaným školám. Projekt chce zvýšit množství kvalitních freelancerů ve školství tak, aby byla pro každou školu v regionu reálně dostupná široká škála expertní pomoci zvenčí, "na zavolanou". Na podporu tohoto a dalších freelancerských povolání vznikla  Asociace freelancerů ve školství, z.s. (AFREŠ).

Jsme si plně vědomi toho, že existuje celá řada státních i nestátních institucí a projektů, které se snaží školám tímto způsobem pomáhat. Je to pro nás důkazem, že tento způsob podpory dává v systému smysl. S většinou oslovených aktérů jsme se však shodli na tom, že panuje dlouhodobý nedostatek personálních kapacit pro analytické a konzultační návštěvy škol. V projektu SYNAPSE chceme shromáždit zkušenosti od expertů, kteří se touto činností zabývali nebo zabývají (uspořádat vzájemné školení) a získané know-how rozšířit na další osobnosti se schopností systémového vhledu a inovativního myšlení v kontextu školy či třídy. Obrazně řečeno chceme "naklonovat" odborníky, které navštíví školu, kouknou a vidí, čím by šlo nejvíce přispět k harmonickému rozvoji potenciálu jejích žáků.

Organizacím, které samy tuto službu poskytují, chceme nabídnout spolupráci oběma směry - tedy jak (honorovaným) zapojením jejich odborníků do sdílení zkušeností a přípravy vzdělávacího programu, tak doškolením méně kvalifikovaných pracovníků nebo možností vybrat si mezi úspěšnými absolventy programu nové terénní pomocníky.


projekt Synapse, synapse@afres.cz, +420 702 200 708
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!