Cílem 2. roku projektu Synapse je, aby se profese a služby mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze a dalších freelancerů ve školství optimálně zapojily do státního i nestátního vzdělávacího systému.

Podrobněji k cílům projektu Synapse II

Propracovat vytvořené procesy a produkty - vzdělávací akce, nástroje pomoci školám i jednotlivé expertní služby. Zvyšovat jejich efektivitu, využitelnost a kompatibilitu s proměňujícím se systémem. Vytvořit lákavou a široce dostupnou nabídku (zdvojnásobit dosah online i v terénu). Systematicky pracovat na kvalitě a dobré pověsti. Rozšiřovat stávající spolupráce a hledat nové.

Doplňovat a stabilizovat krajské terénní týmy mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze, jakož i celorepublikovou komunitu expertů, a demonstrovat tak výhody sdružování i ostatním freelancerským profesím ve školství.

Zdůvodnění a popis projektu Synapse II

V 1. roce projektu Synapse byla ověřena nezbytnost školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze, prokázal se také přínos takto koncipované kvalifikační procedury pro pracovníky různorodých státních i nestátních institucí, od kterých je tato služba obvykle žádána. Hodnotným výstupem pilotních školení a pilotáží na školách je i celá řada konstruktivních podnětů a návrhů na zlepšení, na jejichž základě je možné pokračovat ve zvyšování efektivity, přínosnosti a lákavosti poskytovaných služeb a používaných nástrojů.

V průběhu prvního roku projektu se potvrdil kvalifikovaný odhad, že školení osob, které mají poskytovat externí expertní pomoc školám, je v současném systému velmi potřebné. Zejména podpora silných stránek, podpora přemýšlivých dětí a péče o well-being (tedy tzv. vyvážená inkluze) je v ČR stále v plenkách a vyžaduje masivní metodickou podporu, abychom školám pomohli vyhnout se začátečnickým chybám a jejich dalšímu šíření do terénu.

Ve 2. roce projektu budeme proto především pokračovat v úspěšně nastartované tvorbě regionálních terénních týmů a zdokonalování systému s pomocí zpětné vazby z navštívených škol.

Posílíme informační a metodické působení mezi odbornou veřejností (Kampaň IV, viz harmonogram). Vysoké nasazení stávajícího týmu odborníků využijeme pro propracování nástrojů terénní práce, které se jeví jako nejužitečnější. Po vyladění a ověření našimi mentory a absolventy plánujeme (v rámci “práce na zapojení do systému”) nabídnout tyto nástroje i pracovníkům spolupracujících organizací, kteří naším školením neprošli (např. NPI, ČŠI).

Aktuálně jsou k další společné práci nominovány tyto nástroje:

  • Modely vyvážené inkluze (5. aktualizace)

  • Schéma prvků a vazeb systému podpory na škole

  • Schéma procesu budování systému podpory na škole

  • Systém sebehodnocení a hodnocení pokročilosti školy

Očekávané výstupy Synapse II

Vytvoření terénních týmů v 5 krajích a nastavení jejich vnitřních mechanismů.

Min. 2 plnohodnotná školení, min. 15 úspěšných absolventů, z toho min. 10 úspěšně uvedených do praxe.

Dotažení a zpřístupnění nejméně 4 nástrojů terénní práce.

Návrh systému freelancerských profesí ve školství a jejich kvalifikačních rámců.

Projekty blízké Synapsi

Vedle projektů jako je Qiido, Svět vzdělání, Step by Step ad., které šíří svůj model účelného uspokojování potřeb (nejen) nadaných žáků, navazujeme vztahy také s těmi, kdo pojímají úkol komplexněji - např. Škola Můj Projekt. Soustředíme se na školení, která nenabízí Akademie Libchavy - zejm. tedy pokračování podpory a školení mentorů škol, koordinátorů podpory nadání a lektorů dalšího vzdělávání. Podporujeme vznik samostatné kvalifikace supervizora ve školství. Velkou výzvou bude koordinace s výstupy Eduzměny.

Se státním sektorem máme dvě hlavní styčné plochy: oslovit odborníky, kteří vypadávají z končících projektů, a nabídnout naše školení těm, kdo mají školám pomáhat v rámci NPI, krajské podpory, PPP, středních článků podpory atp.

Datum zahájení podpory projektu: 6. června 2022

Datum ukončení podpory projektu: 30. dubna 2023

Místo působnosti projektu: Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Moravskoslezský kraj intenzivně, Jihočeský, Plzeňský, Středočeský a Praha výhledově.