Lektoři a vedoucí mentoři terénních týmů

Ing. Kateřina Emer 

Předsedkyně Asociace freelancerů ve školství z.s. (AFREŠ).

Vedoucí projektu Synapse (II).

Koordinátorka podpory nadání v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Lektorka a konzultantka v tématech podpory nadání, well-beingu, metakognice a formativního hodnocení.

Kvalifikace: 

Systémové inženýrství, konzultantství a tvorba strategických dokumentů v destinačním managementu (Ing.)

Studium pedagogiky podle § 22 odst. (1), písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Mentor škol - konzultant vyvážené inkluze

Pedagog mentorem - předávání zkušeností, zvyšování kvalifikace do škol

kaca.emer@gmail.com

Mgr. Markéta Palečková 

Vedoucí krajského pracoviště NPI.

Koordinátorka podpory nadání.
Mentor škol - konzultant vyvážené inkluze.

marketa.paleckova@npi.cz

Mgr. Bc. Josef J. Roušar 

Učitel, PR manažer, knihovník. Předchozí praxí také ředitel ZŠ a MŠ, pedagog VŠ.
Koordinátor podpory nadání v Pardubickém kraji.
Vedoucí pracovní skupiny rovné příležitosti (MAP).

Kvalifikace: 

Učitelství M-DG (Mgr.), školský management (Bc.)

Strategické řízení a plánování ve školství (NIDV)
Mentor škol - konzultant vyvážené inkluze

Nyní v sebezkušenostním výcviku KVP

josef.j.rousar@gmail.com 

Ing. Martina Čaputová 

Konzultantka implementace společného vzdělávání.

Krajská koordinátorka podpory nadání.

Zastupující školní inspektorka.

Lektorka programů pro ZŠ.

Lektorka vzdělávání dospělých.

Kvalifikace:

Systémové inženýrství v ekonomice
Studium pedagogiky
Kurz Škola bez poražených
Mentor škol - konzultant vyvážené inkluze
Fundraising (rekvalifikační kurz)

Koučink (rekvalifikační kurz)

Martina.caputova@gmail.com

Mgr. Jana Přibylová 

Psycholožka ve školách a školských zařízeních.

Lektorka a konzultantka v tématech podpory nadání, well-beingu a formativního hodnocení (APIV B).

Kvalifikace: 

Psychologie, Psychologický ústav FFMU (Mgr.)

Human Resources, Alabama State University, Montgomery, Alabama, USA

Výcvik v psychoterapii a poradenství, PCA  Institut Praha

Sociální a charitní práce CMTF UP Olomouc (Bc.)

Mentor škol - konzultant vyvážené inkluze

jana.pribylov@gmail.com