Cílem projektu Synapse podpořeného Nadací RSJ je uspokojit poptávku škol po nezávislé vnější zpětné vazbě, systémovém pohledu a srovnání, zejména v souvislosti se zaváděním opatření na podporu silných stránek a ochranu duševního zdraví. Asociace freelancerů ve školství z.s. (AFREŠ) se v něm zavázala během dvou let (květen 2021 - duben 2023) zvýšit dostupnost externě působících expertů ve školství, a to především skrze školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze.

Vítáme jakékoli Vaše dotazy, podněty, případně i zájem o zapojení do projektu. Kontaktujte nás na e-mailu synapse@afres.cz nebo prostřednictvím FB stránky https://fb.me/projektsynapse Podrobnější přehled kontaktů najdete zde.