Plánované akce na podzim 2023:

Výcvikový program Mentor škol - konzultant vyvážené inkluze - online část od 14. 9., prezenční část 28. -30. 9. 2023 v Hradci Králové, přihlášky do 10. 9. na e-mailu synapse@afres.cz

Seminář o vyvážené inkluzi v Poslanecké Sněmovně ČR "Podpora nadaných prospěje všem" - 17. 10. 2023 od 13 hodin

Školení školních koordinátorů podpory nadání - 23. - 25. 10. 2023 v Ústí nad Orlicí (spoluorganizátor Střední článek podpory MŠMT ČR)

Lektorujeme Systematický úvod do problematiky nadání - 3. a 4. 11. 2023 v Hradci Králové 

Proběhla Letní škola Mentorů škol 2023 v Proseči

13. 7. 2023 - Dnes jsme zakončili první část letního setkání příznivců podpory nadání jako cesty k vyvážené inkluzi. Letní škola se koná v Penzion u Ševce v Město Proseč. Lektoři projektu Synapse sdíleli své zkušenosti v rámci školení nových mentorů a v následujících třech dnech bude program letní školy pokračovat společnými aktivitami pro upevnění a rozvoj dovednosti stávajících i nových mentorů podpory nadání. 

25. 9. 2022 - Tisková zpráva k zářijovému školení Mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze

Školám pomohou noví mentoři vyvážené inkluze

České školy se mohou těšit na další mentory, kteří jim pomohou nastavit optimální model podporující všechny děti ve škole. Projekt Synapse ve své druhé fázi proškolí nové odborníky z řad učitelů, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden se specializací na podporu nadaných, koučů a mentorů, ale i ředitelů škol. Školení probíhá v druhé polovině září jak online, tak prezenčně v Hradci Králové. 

Profese mentora vyvážené inkluze propojuje obory, jako je legislativa ve školství, psychologie, projektové řízení, analýza, mentoring či systémová konzultace. Během školení se budoucí mentoři dozvědí vše: od první návštěvy školy po finální evaluaci spolupráce. 

Osobnímu setkání předcházela v uplynulém týdnu dvojice online přednášek: „Jak pracuje mentor škol - konzultant vyvážené inkluze a co všechno se mu může v praxi hodit?” a „Úvod do vyvážené inkluze a podpory superiorit.” 

V pondělí 26. 9. se účastníci prezenčního školení mohou těšit na blok shrnující praktické kroky pro práci na školách: od modelových situací rozpoznání nedostatečně podpořených dětí až po nezbytné právní a administrativní náležitosti. Ústředním tématem úterního programu jsou Systémy. Jak efektivně získávat data, jak je analyzovat, jak si rozvrhnout celý proces proměny školy od počáteční analýzy po vyhodnocení úspěšnosti. Středeční blok začne originálně: minisérií zapeklitých zadání z praxe, k nimž budou účastníci zkoušet navrhovat řešení. Dalšími tématy pak budou  finanční zdroje na proměnu školských systémů či metody, jak podpořit duševní zdraví žáků i učitelů atd.

Závěrečné online setkání, během kterého si účastníci sdělí své dojmy a úvahy o budoucí spolupráci, je naplánováno s několikadenním odstupem po sérii jmenovaných školení. 

Posledním krokem kurzu je absolvovat individuální řešitelský rozhovor s některým ze stávajících vedoucích mentorů a v rámci pilotáže projít po boku pokročilých kolegů dvěma školami. Celé školení je pro účastníky i pilotní školy zdarma - díky podpoře Nadace RSJ, která projekt Synapse II financuje.

21. 6. 2022 - Další kolo školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze, které budou mít účastníci zdarma díky podpoře Nadace RSJ je plánováno na září 2022

Prezenční část vychází na období podzimních prázdnin, tedy 26. - 28. 9. 2022 a uskuteční se v Hradci Králové.

K vyjádření předběžného zájmu použijte prosím připravený formulář.

12. 6. 2022 - Rozhovor s ředitelkou školy zapojené do Synapse

Radka Renzová: Nejdůležitější práce učitele se děje mezi hodinami

O podpoře ale i pohodě při učení jsme si povídali s ředitelkou školy, kterou navštívili mentoři Projektu Synapse. 

Paní Renzová, kudy vedla Vaše cesta na post ředitelky Školamyšle?

Možná vám to bude připadat neuvěřitelné, ale začínala jsem jako školnice. Po maturitě mě více než další studia lákalo poznávání života a přijala jsem místo školnice s bytem, abych se hned v 18 letech mohla osamostatnit. Po sedmi letech jsem se však přece jen pustila do studia. 

Co jste studovala?

Šla jsem na vyšší odbornou školu, na speciální pedagogiku, a těžím z tohoto studia celou mou profesní dráhu. Učili nás totiž externisté: opravdový etoped, opravdová psycholožka, lidé z praxe, co pracují s romskými dětmi, to mne velmi obohatilo. Došlo mi však, že pokud chci učit, bude vysoká škola přeci jen dobrá. Toto studium bylo dálkové a  hodně akademické, minimum praxe, ale jsem pyšná na to, že jsem to později i se dvěma dětmi zvládla. 

Kdy vás tedy osud zavál do Školamyšle?

Po roce učitelování jsem začala dělat ředitelku malotřídce, byli jsme bráni jako romská škola, dostali jsme i ocenění nadace Michaela Kocába  Gypsy Spirit. V porotě tenkrát zasedal Václav Havel či Magda Vašáryová. 

S angažovanými rodiči jsme se pokoušeli založit i druhý stupeň jako pokračování malotřídky, ale marně. Státní školství, myslím, ještě není na partnerský vzdělávací způsob připraveno. S několika staršími dětmi jsme přesídlili do ZŠ Školamyšl, ač nesouhlasím se soukromým školstvím, kde je vstup podmíněn finančním statusem. Nyní jsem zde čtvrtým rokem. 

Jak to ve škole vypadalo, když jste přišla?

Školamyšl založili rodiče, kteří přesně věděli, jak má vypadat, jakou má mít filosofii, hodnoty, metodiku, atmosféru. Jednou ze zakladatelek je Věra Váňová Krejčová, přední lektorka programu Začít spolu. Mne najali, abych to udržela a rozvinula. 

Mentoři projektu Synapse pomáhají školám nastavit systém vyvážené inkluze, kdy se všichni žáci mají ve škole cítit dobře, včetně těch nadaných. Proč jste se na ně obrátila?

Dobře jsme věděli, jak se postarat o děti se znevýhodněním, ale těmi nadanými jsme si nebyli jisti. Během lockdownu jsem se proto přihlásila do online školení o nadaných dětech, a přednášející, Kateřina Emer (vedoucí projektu Synapse, pozn. red.), mne naprosto uchvátila. Pokud mi někdo může něco říct k nadaným dětem, tak je to právě ona, říkala jsem si.  Její prezentace byly dokonalé. Proto jsme se na Synapsi obrátili s žádostí o spolupráci. 

A co vám ohledně nadaných dětí poradili?

Řekli nám, že co pro nadané děti děláme, děláme dobře. Pomohli nám to zviditelnit. Do té doby jsme si neuvědomovali, že to, co děláme běžně, je vlastně něco výjimečného. 

A o co konkrétně šlo, co tedy děláte?

V první řadě je to atmosféra, která ve škole panuje. Je pro nás opravdu důležité, aby se děti cítily bezpečně bez ohledu na to, jak se jim nejlépe pracuje, zda samostatně či s nějakou podporou, nebo naopak potřebují více podnětů. Ocenění školní atmosféry Synapsí nás opravdu potěšilo. 

Maminka jednoho nadaného žáka měla pocit, že její syn by měl dostávat více a více úkolů, aby byl jeho potenciál využit. Po konzultacích se Synapsí jsme jí byli lépe schopni vysvětlit, že nadané dítě nepotřebuje nekonečné množství podnětů, ale na prvním místě se má cítit bezpečně. Stejně jako my se dozvěděla, jak velké psychické potíže mohou mít děti, které v bezpečném prostředí nejsou. Pak by se jim rychle mohlo stát, že by svého potenciálu nevyužívaly vůbec. 

A jak té dobré atmosféry dosahujete, jak ji tvoříte?

Klima Školamyšle stojí na třech pilířích: prvním je inspirující důvěryhodný dospělý. Ať už to jsou učitelé nebo rodiče v roli dobrovolných asistentů. Nemluvím jen o školním poradenském pracovišti.

Dále dbáme na prevenci, vzděláváme se v pedagogických dovednostech. Učitelé v českých školách si často myslí, že nejdůležitější práce je těch 45 minut ve třídě, ale ty nejdůležitější okamžiky v psychosociální problematice se odehrávají mezi hodinami, ve volném čase. Na to nestačí jeden dozor na konci chodby, je třeba, aby učitelé spolupracovali, aby věděli, kde jsou slabá místa a občas se zeptali, nahlédli, reagovali, aby to nenechali ležet ladem. Péče týmu pedagogů je tedy druhým pilířem. Hodně nás inspiruje “Začít spolu”, “Respektovat a být respektován” a “Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney.” 

Třetím pilířem podporující atmosféry je spolupráce se Střediskem výchovné péče Alfa Svitavy. Minulý měsíc zde byli etopedové Alfy na preventivním programu v osmé a deváté třídě, jedna žačka měla psychické potíže a ostatní tomu nerozuměli. Příště přijedou do nižších ročníků, kde se kluci chovají manipulativně, mění se tam často “přátelství”. Pozvali jsme proto Alfu, aby nám pomohli na to nahlédnout a rozklíčovat situaci. 

Jak potom vypadá konkrétní provedení ve škole?

Důsledně dbáme na dodržování pravidel, která si děti samy sestavily. Provádíme děti při řešení problémových situací. Všímáme si, ptáme se. Necháváme děti rozhodovat, posilujeme jejich zodpovědnost.

Vzděláváme v programu Začít spolu. Ten je stavěn na integraci předmětů do center, na individualizaci, kde si každý vybere roli, obsah úkolu či kritérium hodnocení. Děti nejprve hodnotí sebe samé slovně, poté je slovně hodnotíme my, a můžeme reagovat na to, proč to třeba někdy vidíme odlišně. 

Nově jsme díky Synapsi zavedli individuální rozhovory se žáky, kde si v 15 minutách mohou popovídat o všem ve škole, sdělit své myšlenky, nápady, obavy, plány.

Co Vás na Vaší práci nejvíc baví?

Nejvíc mě baví spolupráce. Ve Školamyšli máme výborný pedagogický tým, spolupracující rodiče a děti, funguje to báječně. Vypíchnout bych chtěla chvíle, kdy tým řeší nějaký problém či situaci - např. vymýšlení něčeho nového. Jak se všichni a všechno propojí a jak z toho vznikají nové úžasné věci. To mě úplně fascinuje.

Co byste změnila v českém školství?

Ve školách se málo myslí na psychosociální prostředí, bez toho se vůbec nepohneme. Každý si učí jen ten svůj předmět. Obzvlášť druhý stupeň je ve vzdělávání odtržen od reality, zůstali jsme na úrovni předrevolučního školství, což je obrovská škoda.

Zavedla bych vlídnost, pochopení, smysluplnost, důraz na měkké dovednosti, schopnost přizpůsobovat se změnám. Připadá mi, že už dnes je právě toto hlavní výzva lidstva, jen ve školách se pro to nedělá nic. Kdy se na to ty děti mají připravit?  Až je ty změny zavalí? Přitom si myslím, že není až tak složité to zahrnout do práce ve vzdělávacím systému. 

Jaké výzvy na Vás čekají v dalších dnech?

Připravujeme změnu ŠVP (školní vzdělávací program, pozn. red.) k tématu digitalizace. Už jsme několik zásadních změn dělali, například integrovali předměty do center aktivit a vždycky znovu jsme překvapeni, jakou volnost v provádění změn vlastně máme. Je to na každé škole, na jejích prioritách a hodnotách: na jaký svět chce děti připravit?

Myslím, že strategie vzdělávací politiky 2030 je dobře vypracovaná, měli bychom se jí držet. Začít by se mělo právě tím, aby děti byly v bezpečném prostředí. O to se snažíme. 

8. 6. 2022 - Tisková zpráva o začátku projektu Synapse II

Systematická podpora na všech úrovních učení, ale i bezpečné prostředí ve školách: Nový přístup pomáhají zavést mentoři škol


6. 6. 2022 / Mentoři projektu Synapse pomáhají školám nastavit podporu na všech úrovních učení (včetně žáků nadaných) a bezpečné prostředí pro všechny. Projekt Synapse podpořený Nadací RSJ pokračuje od 6. června 2022  jako Synapse II.


Projekt nabízí vážným zájemcům volná místa ve formativním školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze.  “Jsme tým a společně pomáháme hledat silné a slabé stránky školy, vyjasnit si priority a vizi školy, nastavit prvky podpory nadání v souladu s harmonickým rozvojem žáků, vytvořit bezpečné prostředí pro žáky a učitele,” vysvětluje úkol mentorů škol jedna z nich, Marie Kašparová.


Ve druhém roce projektu budou absolventi školení a další odborníci sdružení v Asociaci freelancerů ve školství (AFREŠ z.s.) vytvářet a ladit nástroje pro terénní práci na školách. Tyto pomůcky se zavázali poskytnout i partnerským institucím ze státní a neziskové sféry v rodícím se systému podpory tak, aby byly ve výsledku dostupné ve všech regionech, aby mohly přínosné konzultační služby čerpat školy všech stupňů (od mateřské po střední).


Jedním z připravovaných nástrojů jsou Modely vyvážené inkluze. Za pomoci návodu uvedeného na stejnojmenné webové stránce si je školy mohou převzít samy zcela zdarma nebo mohou požádat o podporu při proměně školy absolventy Synapse.


Modely vyvážené inkluze

https://www.projektsynapse.cz/

https://www.afres.cz/

6. 6. 2022 - Podpisem smlouvy o podpoře projektu Synapse II Nadací RSJ začíná druhý rok projektu Synapse!

27. 5. 2022 - Expertní panel projektu Synapse se sešel nad tématem "Podrobný popis procesu práce mentora škol s jednotlivou školou - od nabídky spolupráce k evaluaci hotové proměny". Hostem panelu byla paní Mgr. Irena Hošková, ACC (ICF).

3. 2. 2022 - Tisková zpráva k velkému finále prvního roku projektu Synapse

Školy se učí podporovat i nadané žáky! S pomocí „mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze“

Ve dnech 4. - 6. února 2022 proběhne v Hradci Králové školení dalších mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze. Ti rozšíří řady stávajících (patnácti) profesionálních školských pomocníků. Projekt Synapse podpořený Nadací RSJ tak přese všechny pandemické obtíže naplní své ambiciozní cíle. Pořádající Asociace freelancerů ve školství (AFREŠ z. s.) sdružuje osobnosti, které poskytují poradenství školám, jež projeví zájem o využití modelů vyvážené inkluze a budování systémů podpory nadání.

Cílem vyvážené inkluze je podpořit každé dítě ve škole po stránce intelektuální a zároveň i psychosociální: objevit a rozvinout jeho talent, přijmout odlišnosti a pracovat s nimi. 

AFREŠ z. s. nabízí zcela zdarma modely podpory všech žáků, které se osvědčily v zahraničí a mohou fungovat i v našich podmínkách. Důraz je kladen také na to, aby nedocházelo k přetížení a následnému vyhoření nadšených učitelů. Mentoři projektu Synapse navíc poskytují vnější expertní pohled na systém školy a pomáhají doladit změny, na kterých školy dlouhodobě pracují. 

Mentoři vyvážené inkluze se rekrutují nejčastěji z osobností s pedagogickou a ředitelskou praxí, dále z řad systémových manažerů, profesionálních koučů a mentorů, kteří mají zkušenosti s mentorováním v různorodých organizacích, včetně školských.

Jak je možné, že se špičkový profesionál rozhodne pomáhat školám, které nemají takové finanční možnosti, jako firmy? Motivace nových mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze je většinou zrale altruistická: “Ze všech organizací, s nimiž jsem spolupracovala, jsou to právě školy, které potřebují systémový pohled a funkční nástroje pro zvyšování efektivity úplně nejvíc. Víte, když svůj úkol nezvládne firma, tak zkrachuje. Ale když selhává škola, dopadá to hlavě na citlivé děti. Dlouhodobě. Jim ani nešťastnému vedení dnes nemá kdo pomoci. Je to zoufalá situace, kterou stojí za to řešit. Jdeme do toho asi hlavně proto, že je to prostě skvělý pocit, když se podaří výrazně pohnout celou školou k lepšímu - pro stovky současných a tisíce budoucích žáků,” říká Kateřina Emer, vedoucí projektu a mentorka škol. “Pro svoje děti už to nestihnu, ale vnoučata budou dobře organizovanou školu potřebovat také,” dodává další z mentorek.

Většina mentorů a kandidátů silně prožívá především současné neuspokojení potřeb žáků s nadáním, vysokou citlivostí a dalšími život komplikujícími nadprůměrnostmi. “Školy se zaměřily na péči o handicapované, sociálně vyloučené a cizince, ale většinou se do toho zamotaly a teď skutečně nemají kapacitu řešit seberealizaci každého žáka. To je velký problém. Nadané děti ve školách trpí a bývají úplně ignorovány … prý že když nemají zhoršený prospěch, tak že to nejsou žáci v riziku. Takže když máte takové skřípnuté dítě v rodině a umíte nastavovat velké systémy, tak vás to na pomoc školství prostě žene,” říká Kateřina Emer, která je zároveň poradkyní a koordinátorkou podpory nadání v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. “První krok je rozvázat školám ruce a navést je na žitelnou cestu. To ostatní pak jde snadno, protože učitelé a ředitelé většinou sami cítí, jak důležitá péče o mimořádné žáky a silné stránky všech je,” dodává.

Během třídenního formativního školení nových mentorů si účastníci především prakticky zkoušejí potřebné dovednosti a učí se aplikovat osvědčené nástroje v kontextu proměny školy. Zabývají se například využitím zkušeností z individuálního mentoringu v systémovém konzultantství, prozkoumáváním možností ředitele školy, sdílejí zkušenosti s různými zdroji financování rozvoje škol. Proberou své oblíbené nástroje analýzy stavu školy a techniky systémového řízení. Samozřejmou součástí je diskuse o hodnotách v rámci vize vyvážené inkluze a důkladné promyšlení funkce jednotlivých modelů vyvážené inkluze. Odborníci z oblasti podpory nadání provedou účastníky proměnou školy skrze podporu nadprůměrných žáků ke spokojenosti a seberealizaci všech. Prezenční školení je doplněno několika online setkáními, řešitelskými rozhovory a povinnou praxí - pilotními návštěvami na různorodých školách. 

Mezi prvními školami, které už s pomocí mentorů pracují na vyvážené inkluzi jsou dvě základní školy v Litomyšli a po jedné střední škole z Pardubic a Hradce Králové. Na cestu se vydalo i několik mateřských a základních škol v Moravskoslezském kraji.

Projekt Synapse probíhá za laskavé podpory Nadace RSJ.

Pro bližší seznámení s našimi aktivitami Vás zveme k návštěvě stránek:

https://www.afres.cz/

https://www.projektsynapse.cz/

Modely vyvážené inkluze