Školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze

Hlavním cílem projektu SYNAPSE je vytvořit nové povolání "mentora škol - konzultanta vyvážené inkluze", tedy terénního pracovníka schopného systémového nadhledu a efektivní expertní pomoci každé škole – zejména v budování systému rozvoje silných stránek (efektivní podpory nadání a talentu) a ochraně duševního zdraví přímo na míru navštěvovaným školám.

V rámci projektu vzniká metodika výběru, školení a ověřování způsobilosti takových pracovníků. 

Školení mentorů se skládá z přípravy formou online setkání, (in)Formativního testu znalostí a studia poskytnutých materiálů. Následuje třídenní prezenční část, kdy si účastníci především prakticky zkoušejí potřebné dovednosti a učí se aplikovat osvědčené nástroje v kontextu proměny školy. Zabývají se například využitím zkušeností z individuálního mentoringu v systémovém konzultantství, prozkoumáváním možností ředitele školy, sdílejí zkušenosti s různými zdroji financování rozvoje škol. Proberou své oblíbené nástroje analýzy stavu školy a techniky systémového řízení. Samozřejmou součástí je diskuse o hodnotách v rámci vize vyvážené inkluze a důkladné promyšlení funkce jednotlivých modelů vyvážené inkluze. Odborníci z oblasti podpory nadání provázejí účastníky proměnou školy skrze podporu nadprůměrných žáků ke spokojenosti a seberealizaci všech. Po prezenčním školení projde každý absolvent řešitelským rozhovorem a povinnou praxí - pilotními návštěvami na různorodých školách. 

Mentoři škol - konzultanti vyvážné inkluze pak mohou pracovat samostatně nebo v tzv. terénních týmech. Takto jsou připraveni podpořit ředitele, učitele i žáky ve využívání prostoru pro rozhodovací autonomii, včetně pochopení výhod systému bez osnov - efektivního využití RVP, ŠVP i individuálních plánů ve prospěch všech zúčastněných. Přímo ve školách dovedou mentoři identifikovat a pomoci implementovat dostupné cesty péče o silné stránky a duševní zdraví s využitím dobré praxe, včetně zahraničních poznatků a zdrojů.

Termíny

Školení mentorů škol Synapse (I):

Synapse II:

Synapse III:

Nejbližší školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze je plánováno na poslední týden v září 2023. Pokud máte zájem dostat informační e-mail jakmile bude termín vyhlášen, vyplňte prosím formulář nezávazného zájmu.